Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Behandling

Tidligere var tannbehandling en rent teknisk affære som besto i å fylle hull og erstatte manglende tenner. Pasientene var prisgitt tannlegens arbeid og hadde ikke mye å si. I dag er forholdet et helt annet.

Pasientene har blitt mer bevisste og kunnskapsrike, og på noen felter vet en del av dem mer enn de fleste tannleger. Særlig gjelder dette forhold rundt amalgam og andre fyllingsmaterialers potensielle skadevirkninger på kroppen.

Munnen er en meget viktig del av kroppen, bl.a. er den et knutepunkt for de fleste energibanene. Blokkeringer og giftutskilling i munnen kan gjøre at pasienten ikke responderer optimalt på sykdomsbehandling, enten den er instituert av lege eller "alternativ" behandler.

Ideelt sett bør munnen være så fri som mulig for både metaller og betennelser for å sikre best mulig helse.

Stadig flere leger og andre behandlere er nå klar over at det er viktig for pasienter med kroniske symptomer/sykdommer å fjerne belastende elementer i munnhulen før behandlingen starter. Saneringen kan innbefatte fjerning av både amalgam og evt. andre metaller og eliminering av bakteriekilder som dårlige rotfyllinger, restbetennelser i kjeven eller tannkjøttlommer. Ideelt sett bør munnen være så fri som mulig for både metaller og betennelser for å sikre best mulig helse.