Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Biologisk tannbehandling

Med helhetlig fokus på helse

Biologisk tannbehandlng er ikke noe mystisk eller obskurt. Det betyr rett og slett at vi betrakter kroppen som en økologisk helhet, hvor alle deler henger sammen og virker på hverandre. En forstyrrelse ett sted kan føre til problemer et helt annet sted. Innen helsevesenet eksisterer det et kunstig skille mellom munnen og resten av kroppen, og det gjør at man ved tannbehandling kan skape problemer for pasienten som kunne vært unngått med større grad av bevissthet.

Et problem er at de fleste pasientene tilsynelatende tolererer konvensjonell tannbehandling bra, og at det derfor er liten bevissthet på de farene som lurer. Derfor er det heller ingen som skjønner at de pasientene som allerede er svekket av sykdom eller har en genetisk lite gunstig utrustning på noen felt, kan reagere på det som fungerer bra for de fleste andre. Det beste eksempelet på dette området, er amalgamproblematikken

Det er imidlertid viktig å forstå at selv om du som pasient tilsynelatende ikke har symptomer, så betyr ikke det nødvendigvis at kroppen er frisk. Det betyr bare at belastningen er såpass liten at kroppen greier å håndtere den (for eksempel at den greier å skille ut nok kvikksølv til at du unngår å få symptomer). Blir du svekket på annet vis, kan den kroniske belastningen plutselig bli for stor i forhold til dine forsvarsverker. Derfor gjelder det hele tiden å være føre vàr. Og det er dette som er grunnprinsippene innen biologisk tannbehandling; vi fjerner de belastninger som er mulig og unngår å skape nye.

Hvordan henger munnen sammen med resten av kroppen?

Munnen kan være kilde for en generell påvirkning på kroppen fra bakterier, bakterieprodukter, tungmetaller eller andre faktorer, som alle spres med blodet til andre deler av kroppen. Det er for eksempel vist at de eksakt samme bakteriestammene som finnes i munnen kan påvises i indre organer, som hjerteklaffer, lever og nyrer.

Det finnes også en sonemessig sammenheng: Akupunkturmeridianene går gjennom kjevene og korresponderer med forskjellige tenner. Her kan det oppstå blokkeringer som gir effekt på kroppen og behandlingsresistens. Dette er det ennå ikke forståelse for innen konvensjonell vitenskap siden det med dagens kunnskap ikke er mulig å måle, men vi opplever likevel ofte slike sammenhenger.

Hvis du som pasient responderer dårlig på sykdomsbehandling, kan det skyldes en effekt av toksiner/bakterier og/eller energiblokkering fra munnen. Derfor er det viktig å få klarlagt om tidligere tannbehandling i form av uforsiktig utboring av amalgam, framstilling av metallbro, innsetting av implantat eller rotfylling stemmer tidsmessig med når helseproblemer oppsto.

Jo mindre tannbehandling, jo bedre tannhelse! "

Pasienter utsettes i dag noen ganger for mer behandling enn de strengt tatt behøver. Undersøkelser viser klart at de pasientene som har fått bare helt nødvendig tannbehandling har bedre tannhelse over tid enn de som har fått utført omfattende restaureringer, av blant annet kosmetiske årsaker. All invasiv tannbehandling, inkludert kjeveortopedi, medfører fare for nekrose, infraksjoner (brister), frakturer (sprekker, brudd) og betennelser. Dentalmaterialer (amalgam, kronemetaller, plastmaterialer, implantater, rotfyllinger ) kan alle i større eller mindre grad gi reaksjoner av toksisk eller allergisk art. Derfor
gjelder mottoet for tannbehandling (utover det helt basale behovet): "Jo
mindre tannbehandling, jo bedre tannhelse! "

Biologiske behandlingsprinsipper

Materialbruk

Innen biologisk tannbehandling tilstrebes det alltid å bruke mest mulig biokompatible materialer. Metaller unngås, også i kroner og broer. I stedet brukes zirkoniumoksid eller eventuelt andre keramiske materialer. Titanimplantater anbefales sjelden, siden de langsiktige helsemessige konsekvensene ikke er avklart. Ved siden av fare for betennelse rundt implantatet, kan både metallet i seg selv gi reaksjoner og også blokkere energibaner som går gjennom tannområdet. I tillegg vil følsomheten for elektromagnetiske felt øke hos sensible personer.

Skånsom amalgamfjerning

Det er viktig at amalgam fjernes uten av pasienten eksponeres for kvikksølvdamp eller amalgampartikler. Derfor beskyttes pasienten med kofferdamduk, en gummiduk som isolerer tannen fra resten av munnen, friskluftmaske over nesen og kraftig sug i rommet og ved tannen. Det fjernes en eller få fyllinger pr. gang, og intervallet mellom fyllingene justeres etter pasientens følsomhet.

Rotfyllinger / rotbetennelser / kjevebetennelser

Behandling har tradisjonelt vært depurasjon (rens) og kirurgi (nå oftest såkalte lapp-operasjoner. ) Undersøkelser viser at langtidseffekten av den kirurgiske behandlingen ofte er tvilsom, den kan like gjerne øke bentapet som å minske det.

Biologisk behandling av tannkjøttproblemer består i grundig depurasjon (rens) og samtidig eliminering av bakteriene fra lommene med lokalt plassert bakteriedrepende stoff . Dessuten må pasienten ha et meget bra renhold. Det er viktig at all amalgam, andre metaller og andre faktorer som forstyrrer munnøkologien elimineres, og pasienten bør ikke røyke eller gå på immunosuppressive medikamenter. Det anbefales også bruk av probiotika og evt. prebiotika. Antibakterielt middel appliseres regelmessig først ukentlig og senere med lenger intervaller, og pasientens renhold følges tett opp. Ofte forsvinner lommene permanent etter slik behandling, og det ses ganske ofte at nytt benfeste dannes.

Laser

Myklaser er i dag svært godt dokumentert som en skånsom behandlngsmåte for tenner, tannkjøtt og kjever. Vi har mer enn 20 års erfaring med laserbruk, og vi anvender den ofte i forbindelse med tannkjøttbehandling og kirurgi. Laseren demper smerte og bedrer tilheling. Dessuten kan den ofte redde nerven i irriterte tenner med dype hull, sprekker, eller resorpsjoner, slik at vi slipper å rotfylle.

Bitt/kjeve

Ved siden av den mekansike tannbehandlingen, er det viktig også å ha et fokus på bitt og kjeveledd, og den sammenhengen dette har med balansen i kroppen og skjelettet.